Skip navigation

ការប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីគណនាផលដកចំនួនទសភាគ

ការប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីគណនាផលដកចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីបូក វិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៩ វិធីបូកវិធីដកចំនួនទសភាគ
ការប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីគណនាផលដកចំនួនទសភាគ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

     ​​                       
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១