Skip navigation

វិធីបូក និងដករង្វាស់ទម្ងន់

វិធីបូក និងដករង្វាស់ទម្ងន់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤ រង្វាស់ទម្ងន់វិញ

មេរៀនទី១៤៖ រង្វាស់ទម្ងន់
ការបូក និងដករង្វាស់ទម្ងន់
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                           
សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩៦   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-៤