Skip navigation

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមតារាង

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមតារាង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ ស្ថិតិវិញ

មេរៀនទី៦ ស្ថិតិ
ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមតារាង
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣១   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២