Skip navigation

សំណង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុងមួយ និងមុំពីរ

សំណង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុងមួយ និងមុំពីរ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                             
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១១៤    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១