Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ

ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីបូក វិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៩ វិធីបូកវិធីដកចំនួនទសភាគ
ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

      ​​                      
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១