Skip navigation

ការដកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់

ការដកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីបូក វិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៩ វិធីបូកវិធីដកចំនួនទសភាគ
ការដកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​                               
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៥៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២