Skip navigation

ការបង្កើតចំណោទ

ការបង្កើតចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៣ វិធីចែក
ការបង្កើតចំណោទ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                            
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៣   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១