Skip navigation

ប្រមាណវិធីគុណឯកតារង្វាស់ពេល

ប្រមាណវិធីគុណឯកតារង្វាស់ពេល

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៦ រង្វាស់ពេលវិញ

មេរៀនទី១៦៖ រង្វាស់ពេល
ប្រមាណវិធីគុណឯកតារង្វាស់ពេល
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                           
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១០៥   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១