Skip navigation

ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ពាន់និងការប៉ាន់ស្មាន

ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ពាន់និងការប៉ាន់ស្មាន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១ ចំនួនវិញ

មេរៀនទី១ ចំនួន
ការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ពាន់និងការប៉ាន់ស្មាន
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

            
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២