Skip navigation

ការប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំនួន

ការប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១ ចំនួនវិញ

មេរៀនទី១ ចំនួន
ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ចំនួន
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                          
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី២   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២