Skip navigation

វិធីចែកប្រភាគនិងចំនួនគត់

វិធីចែកប្រភាគនិងចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ ប្រភាគភាគវិញ

មេរៀនទី១១ ៖ ប្រភាគ 
វិធីចែកប្រភាគ និងចំនួនគត់
បង្រៀនដោយ៖អ្នកគ្រូ យូ សុភាព សាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                            
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៨១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២