Skip navigation

ការគណនាចម្ងាយពិត

ការគណនាចម្ងាយពិត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៨ ប្លង់ ផែនទី និងមាត្រដ្ឋានរវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                               
សៀវភៅមេរៀនទី១៨ ទំព័រទី១២៣   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៨ ទំព័រទី១-២