Skip navigation

វិធីដកប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា

វិធីដកប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ ប្រភាគភាគវិញ

មេរៀនទី១១ ប្រភាគ
វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                            
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២