Skip navigation

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាប

ការបកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាប

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ ស្ថិតិវិញ

មេរៀនទី៦ ស្ថិតិ
ការបកស្រាយទិន្នន័យក្រាប
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

       
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣២