Skip navigation

ខ្ទង់ និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

ខ្ទង់ និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ ចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨ ចំនួនទសភាគ
ខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                           
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១