Skip navigation

វិធីគុណប្រភាគនិងចំនួនគត់

វិធីគុណប្រភាគនិងចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ ប្រភាគភាគវិញ

មេរៀនទី១១៖ ប្រភាគ
វិធីគុណប្រភាគ និងចំនួនគត់
បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ យូ សុភាព​ សាលាបឋមសិក្សា បាក់ទូក

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                           
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧៩   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២