Skip navigation

ការបង្គត់ចំនួនទសភាគជាចំនួនគត់

ការបង្គត់ចំនួនទសភាគជាចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ ចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨ ចំនួនទសភាគ
ការបង្គត់ចំនួនទសភាគជាចំនួនគត់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៨     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១