Skip navigation

ការគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

ការគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ វិធីគុណចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី១០ វិធីគុណចំនួនទសភាគ
ការគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


 ​​​​ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

​​                             
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៣   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១