Skip navigation

វិធីចែករង្វាស់ប្រវែង

វិធីចែករង្វាស់ប្រវែង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ រង្វាស់ប្រវែងវិញ

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីចែករង្វាស់ប្រវែង
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                               
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦