Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់

ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី២ វិធីគុណ
ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់និង២ខ្ទង់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                      
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី៥    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២