Skip navigation

ការបូកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់

ការបូកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីបូក វិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៩ វិធីបូកវិធីដកចំនួនទសភាគ
ការបូកចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

       ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                     
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៥០     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២