Skip navigation

វិធីដករង្វាស់ប្រវែង

វិធីដករង្វាស់ប្រវែង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ រង្វាស់ប្រវែងវិញ

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង
វិធីដករង្វាស់ប្រវែង
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថា សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                              
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦ 

      ​