Skip navigation

វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង

វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ រង្វាស់ប្រវែងវិញ

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង
វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថាធ សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

        ​                   
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦