Skip navigation

ការចែកដែលផលចែកជាចំនួនទសភាគ

ការចែកដែលផលចែកជាចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៣ វិធីចែក
ការចែកដែលផលចែកជាចំនួនទសភាគ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                             
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១