Skip navigation

ការបូកចំនួនទសភាគតាមទម្រង់ប្រភាគ

ការបូកចំនួនទសភាគតាមទម្រង់ប្រភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីបូក វិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៩ វិធីបូកវិធីដកចំនួនទសភាគ
ការបូកចំនួនទសភាគតាមទម្រង់ប្រភាគ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                           
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៤៩   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១