Skip navigation

ការគណនាតម្លៃភាគរយនៃមួយចំនួន

ការគណនាតម្លៃភាគរយនៃមួយចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ផលធៀបនិងភាគរយវិញ

មេរៀនទី៥ ផលធៀបនិងភាគរយ
ភាគរយនៃមួយចំនួន
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                             
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣០   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១