Skip navigation

វិធីបូក និងដករង្វាស់ចំណុះ

វិធីបូក និងដករង្វាស់ចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ រង្វាស់ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១៥៖ រង្វាស់ចំណុះ
វិធីបូក និងដករង្វាស់ចំណុះ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                            
សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១០១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១