Skip navigation

សំណង់ក្រាបផ្លិត

សំណង់ក្រាបផ្លិត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ ស្ថិតិវិញ

មេរៀនទី៦ ស្ថិតិ
សំណង់ក្រាបផ្លិត
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                           
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣៩   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២