Skip navigation

ការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្តូរប្រាក់

ការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្តូរប្រាក់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១២ រូបិយវត្ថុវិញ

មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ
ការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្ដូរប្រាក់
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖ ​​​​

                            
សៀវភៅមេរៀនទី១២ ទំព័រទី៨៧   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១២ ទំព័រទី១-២