Skip navigation

របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម

របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគវិញ

មេរៀនទី១០ វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភាគ (របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកត្តាបឋម)
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា
សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​   ​​                  
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៦     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១