Skip navigation

ការបង្គត់និងការប៉ាន់ស្មានចំនួនគត់

ការបង្គត់និងការប៉ាន់ស្មានចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៖​​ ចំនួនវិញ

មេរៀនទី១៖ ចំនួន (ការបង្គត់ចំនួន)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ជៃ សំវិចិត្រ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​     ​​               
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៤    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១