Skip navigation

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧៖ ផ្ទៃក្រឡាវិញ

មេរៀនទី៧៖ ផ្ទៃក្រឡា (ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​   ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២