Skip navigation

សំណង់មុំ ៩០ដឺក្រេ ដោយប្រើបន្ទាត់ និងដែកឈាន

សំណង់មុំ 90ដឺក្រេ ដោយប្រើបន្ទាត់ និងដែកឈាន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំវិញ

មេរៀនទី៤៖ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំ (សំណង់មុំ៩០ដឺក្រេដោយប្រើបន្ទាត់និងដែកឈាន)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                    
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី២៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២