Skip navigation

គ-ល្បឿន ឃ-រយៈពេល

គ-ល្បឿន ឃ-រយៈពេល

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤៖ ល្បឿនវិញ

មេរៀនទី១៤៖ ល្បឿន (គ. ល្បឿន ឃ. រយៈពេល)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង(កំពង់ចាម)

           

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២