Skip navigation

របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាម ពហុគុណរួមតូចបំផុត

របៀបរកភាគបែងរួមតូចបំផុតតាម ពហុគុណរួមតូចបំផុត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគវិញ

មេរៀនទី១០៖ វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភាគ (របៀបរកភាគបែងរួមតូចបមផុតតាមពហុគុណរួមតូចបំផុត)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា
សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​   ​​                   
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១