Skip navigation

ការដោះស្រាយចំណោទ

ដំណោះស្រាយចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដោះស្រាយចំណោទ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

       
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១