Skip navigation

វិធីគុណចំនួនចម្រុះ

វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងប្រភាគ ឬចំនួនចម្រុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះវិញ

មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ (វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងប្រភាគ ឬចំនួនចម្រុះ)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ភេម សុទ្ធ
សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​  ​​                      
សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១០៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២