Skip navigation

ផលបូកតួដូចគ្នា វិធីបូកនិងដកតួអក្សរដូចគ្នា

ផលបូកតួដូចគ្នា វិធីបូកនិងដកតួអក្សរដូចគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ការជំនួសលេខដោយអក្សរវិញ

មេរៀនទី៥៖ ការជំនួសលេខដោយប្រើអក្សរ (ផលបូកតួដូចគ្នា វិធីបូក និង ដកតួអក្សរ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                     
   
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី២៥ ​​​     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២