Skip navigation

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់មិនស្មើគ្នា

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់មិនស្មើគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់មិនស្មើគ្នា)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                  
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១