Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគ

ការប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការប៉ាន់ស្មានផលបូកចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ជៃ សំវិចិត្រ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​      ​​               
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១១  សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១