Skip navigation

វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

វិធីគុណចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនទសភាគ (វិធីគុណចំនួនទសភាគនិងចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​  ​​                  
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១