Skip navigation

វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនទសភាគ (វិធីចែកចំនួនទសភាគ និង ចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​   ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៩      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១