Skip navigation

ការដោះស្រាយចំណោទ

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនទសភាគ (ការដោះស្រាយចំណោទ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​  ​​                   
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥២ ​​​     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១