Skip navigation

វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងចំនួនគត់

វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងចំនួនគត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះវិញ

មេរៀនទី១៥៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនចម្រុះ (វិធីគុណចំនួនចម្រុះ និងចំនួនគត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ភេម សុទ្ធ
សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

        
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២