Skip navigation

ទំនាក់ទំនងមាឌ និងចំណុះ

ទំនាក់ទំនងមាឌ និងចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២០៖ មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាមុខខាងនៃសូលីតវិញ

មេរៀនទី២០៖ មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាសូលីត (ទំនាក់ទំនងមាឌ និងចំណុះ)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ភេម សុទ្ធ
សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​      ​
សៀវភៅមេរៀនទី២០ ទំព័រទី១៣៤