Skip navigation

ចំនួនទសភាគមានតម្លៃស្មើគ្នា

ចំនួនទសភាគមានតម្លៃស្មើគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២៖ ចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី២៖ ចំនួនទសភាគ (ចំនួនទសភាគមានតម្លៃស្មើគ្នា និង ការបង្កើតចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ជៃ សំវិចិត្រ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​     ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី៧     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២