Skip navigation

កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំវិញ

មេរៀនទី៤៖ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ និងសំណង់មុំ (កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​      ​​             ​​     
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១៩     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១