Skip navigation

តួចែករួមធំបំផុត

តួចែករួមធំបំផុត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩៖ តួចែករួមធំបំផុត- ពហុគុណរួមតូចបំផុតវិញ

មេរៀនទី៩៖ តួចែករួមធំបំផុតពហុគុណរួមតូចបំផុត (តួចែករួមធំបំផុត)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​  ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៥៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១