Skip navigation

ការដោះស្រាយចំណោទ

ការដោះស្រាយចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគវិញ

មេរៀនទី១០៖ វិធីបូកនិងវិធីដកប្រភាគ (ការដោះស្រាយចំណោទ)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា
សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​​​                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧២     សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧៣       សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១