Skip navigation

វិធីចែកប្រភាគនឹងប្រភាគ

វិធីគុណប្រភាគនឹងប្រភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគវិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណប្រភាគ និងវិធីចែកប្រភាគ (វិធីចែកប្រភាគ និងប្រភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថា
សាលាបឋមសិក្សា វឌ្ឍនវិជ្ជា


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​    ​​                      
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៨២       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២